Archives of Control Sciences jest anglojęzycznym czasopismem wydawanym w Instytucie Automatyki. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojętej automatyki jak np. teorii sterowania, sterowania optymalnego, metod optymalizacji, sterowania wielkimi systemami, modelowania matematycznego systemów dynamicznych i systemów sterowania, systemów ekspertowych i wspomagania decyzji oraz różnych metod modelowania wiedzy i reprezentacji niepewności, robotyki i elastycznych systemów wytwarzania.