AB-MICRO Sp. z o.o.
ul. Kulczyńskiego 14
02-777 Warszawa 130
www.abmicro.com.pl
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej.
wykonane prace:Systemy sterowania i monitorowania turbogeneratora 36 MW w EC Huty Katowice.


AMEplus Sp. z o.o.
ul. Żernicka 35, 44-105 Gliwice
tel. +48 (32) 239 27 00
fax +48 (32) 239 27 01
www.ameplus.pl
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej.
wykonane prace:Stymulacja i realizacja prac rozwojowych, organizowanie wspólnych seminariów szkoleniowych, organizowanie praktyk dla studentów oraz powstawanie prac dyplomowych, interesujących z punktu widzenia nowoczesnych przedsiębiorstw. Wizyty naukowo-dydaktyczne utrwalające podstawy teoretyczne z poznaną praktyką.
prace wdrożeniowe:Sortowanie karoserii w buforze przed lakierowaniem (wdrożenie: Volkswagen, Poznań). System wizyjny rozpoznawania kodów wytłoczonych w żeliwnych belkach (wdrożenie: Opel, Gliwice). Oprogramowanie wspomagające proces planowania rozkładu zajęć dla uczelni wyższych (wdrożenie: Politechnika Śląska,  Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski, Politechnika Lubelska). System lokalizacji i identyfikacji osób i maszyn w kopalni (wdrożenie: KGHM Polska Miedź S.A. Głogów). Internetowa wizualizacja procesów przemysłowych. Identyfikacja procesu flotacji rudy dla celów komputerowego sterowania.


AP AUMA Polska Sp. z o.o.
41-310 Dąbrowa Górnicza
ul. Legionów Polskich 17
TEL: (32) 261 56 68
FAX: (32) 261 48 23
www.auma.com.pl
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej.
wykonane prace:Testowanie przekazanego nieodpłatnie sprzętu, uzgodnione prace dyplomowe.


ASE, Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.
ul. Narwicka 6
80-557, Gdańsk
www.ase.com.pl
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na działalność na rzecz upowszechnienia nauki w przemyśle oraz na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej.
wykonane prace:Popularyzacja i prezentacja wiedzy z zakresu techniki przeciwwybuchowości. Specjaliści z różnych branż (energetyka, chemia, petrochemia, gazownictwo) oczekują wyjaśnienia jak szacować zagrożenie wybuchowe, jak wyznaczać strefy zagrożeń , jak dalece można oczekiwać zagrożenia wybuchowego powodowanego przez promieniowanie optyczne  (światłowody, lasery). Obecnie coraz bardziej zachodzi potrzeba zaznajomienia się przez użytkowników aparatury przeciwwybuchowej z metodami probabilistycznymi oceny zagrożenia, rolą niezawodności w ograniczeniu zagrożenia oraz  z oceną bezpieczeństwa funkcjonalnego.


ASKOM Sp. z o.o.
ul. J. Sowińskiego 13
44-100 Gliwice
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej.
wykonane prace:Stymulacja i realizacja prac rozwojowych, organizowanie wspólnych seminariów szkoleniowych, organizowanie praktyk dla studentów oraz powstawanie prac dyplomowych, interesujących z punktu widzenia nowoczesnych przedsiębiorstw. Wizyty naukowo-dydaktyczne utrwalające podstawy teoretyczne z poznaną praktyką.
prace wdrożeniowe: Systemy SCADA


BUDOREX 2 sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 60
41-902 BYTOM
tel. (032) 389 60 15
fax (032) 389 60 17
www.budorex2.pl
zakres współpracy:Wspieranie przedsiębiorstw w podnoszeniu szans na wypracowanie przewagi konkurencyjnej i zdobycie znaczącego udziału w branży.
wykonane prace:  Opinia techniczna do wniosku aplikującego o dotacje do inwestycji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw pod działanie 2.2.1: Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji).


Centrum Onkologii o/Gliwice
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Zakład Radiobiologii Doświadczalnej i Klinicznej,
Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej,
Pracownia Mikromacierzy Wysokiej Gęstości
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,
44-101 Gliwice
tel. centrala: (+32) 278 86 66, (+32) 278 87 77
fax: (+32) 231 35 12
www.io.gliwice.pl/
zakres:Opracowanie nowych metod analizy i algorytmów przetwarzania informacji w genetyce populacyjnej i biologii molekularnej, prowadzenie unikalnych w świecie badań umożliwiających tworzenie nowych testów diagnostycznych i predykcyjnych w zakresie chorób nowotworowych i genetycznie uwarunkowanych; synteza protokołów leczenia (modelowanie terapii antyangiogennej); przetwarzanie danych proteomicznych.
wykonane prace:

  • http://www.ia.polsl.pl/templates/JVB_claret_v2/images/arrow.png); background-position: 0px 3px; background-repeat: no-repeat;">Badania zaburzeń w szlakach przekazywania informacji komórkowej w patogenezie nowotworów z wykorzystaniem metod genomiki integracyjnej.
  • http://www.ia.polsl.pl/templates/JVB_claret_v2/images/arrow.png); background-position: 0px 3px; background-repeat: no-repeat;">Opracowanie algorytmów nienadzorowanej analizy wstępnej danych mikromacierzowych raka tarczycy oparte na rozkładzie względem wartości szczególnych. Zastosowanie algorytmów prowadzi do lepszego zrozumienia mechanizmów nowotworzenia na poziomie molekularnym umożliwiając wspomaganie diagnostyki nowotworów i doskonalenie metod ich leczenia.
  • http://www.ia.polsl.pl/templates/JVB_claret_v2/images/arrow.png); background-position: 0px 3px; background-repeat: no-repeat;">Opracowanie metody selekcji genów różnicujących na podstawie danych z mikromacierzy DNA przy użyciu techniki bootstrap (ang. Bootstrap-Based Feature Selection, BBFS). Oprócz selekcji cech, metoda umożliwia wiarygodne oszacowanie jakości klasyfikacji otrzymywanego klasyfikatora wraz z przedziałem ufności wskaźnika jakości (np. precyzji, czułości, specyficzności).
  • http://www.ia.polsl.pl/templates/JVB_claret_v2/images/arrow.png); background-position: 0px 3px; background-repeat: no-repeat;">Modelowanie dynamiki choroby popromiennej po radioterapii w chorobach nowotworowych; dla różnych typów nowotworów oraz powiązanie z osobniczym tłem genetycznym i czynnikami środowiskowymi dla określenia stopnia wrażliwości i prognozowania powikłań.

 


Cukrownia i Rafineria Chybie S.A.
ul. Cieszyńska 6
43-520 Chybie
tel.: (033) 851 67 30
fax:(033) 851 67 31 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
www.suedzucker.pl
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej.
wykonane prace:System sterowania i monitorowania procesu oczyszczania soku.


Cukrownia ŁUBNA S.A.
ul. Partyzantów 40/13
28-500 Kazimierza Wielka
tel. (049) 521 252
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej.
wykonane prace:Wykonanie systemu sterowania i monitorowania procesu ważenia cukrzycy w warnikach C. System sterowania i monitorowania rozładunku mączki wapiennej i załadunku gipsu dla Instalacji  Odsiarczania Spalin w Elektrowni JAWORZNO III. Systemu sterowania i monitorowania turbogeneratora 6 MW oraz rozdzielni 6kV.


ECOFLOW
85-211 Bydgoszcz,
ul. Wrocławska 3
tel. 0502787636
zakres współpracy:Wspieranie przedsiębiorstw w podnoszeniu szans na wypracowanie przewagi konkurencyjnej i zdobycie znaczącego udziału w branży.
wykonane prace:  Opinia dotycząca stwierdzenia innowacyjności projektu firmy.


EMAG - Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa
ul. Leopolda 31
Katowice
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
www.emag.pl
zakres:Współpraca z instytucjami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej.wykonane prace:Analiza danych pomiarowych z górniczych systemów bezpieczeństwa pod kątem możliwości zastosowania prognozowania krótkoterminowego i długoterminowego z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych (przewidziana kontynuacja współpracy).


FIAT Auto Poland
www.fiat.pl
zakres współpracy:Wspieranie przedsiębiorstw w podnoszeniu szans na wypracowanie przewagi konkurencyjnej i zdobycie znaczącego udziału w branży w zakresie zastosowania rozwiązań przemysłu samochodowego w pracach badawczych nad pojazdami autonomicznymi.
wykonane prace:Stymulacja i realizacja prac rozwojowych, organizowanie wspólnych seminariów szkoleniowych, organizowanie praktyk dla studentów oraz powstawanie prac dyplomowych, interesujących z punktu widzenia nowoczesnych przedsiębiorstw. Wizyty naukowo-dydaktyczne utrwalające podstawy teoretyczne z poznaną praktyką. Projekt i budowa stanowisk badawczych w oparciu o podzespoły Fiata Panda.


GST INTERNET Sp. z o.o.
ul. Kutrzeby 2/6 s 6
42-200 Częstochowa
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej.
wykonane prace:Stymulacja i realizacja prac rozwojowych, organizowanie wspólnych seminariów szkoleniowych, organizowanie praktyk dla studentów oraz powstawanie prac dyplomowych, interesujących z punktu widzenia nowoczesnych przedsiębiorstw.


GRODKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
Tarnów Grodkowski 46
tel: +48-77-4155432
fax: +48-77-4155432
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej.
prace wdrożeniowe:System sterowania i monitorowania Oczyszczalni.


Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A.
ul. Woźnicka 36
42-610 Miasteczko Śląskie
tel. (+48 32) 2888 444 - centrala
fax (+48 32) 2888 687, 2888 885
www.hcm.com.pl
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej.
prace wdrożeniowe:Modernizacja AKP i sterowanie wodą obiegową Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”


IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o.
ul. M. Flisa 4
02-247 Warszawa
Telefon: + 48 (0)22-577 45 00
Faks: +48 (0)22-577 45 01
www.ifsworld.com
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania.
wykonane prace:Stymulacja i realizacja prac rozwojowych, organizowanie wspólnych seminariów szkoleniowych, organizowanie praktyk dla studentów oraz powstawanie prac dyplomowych, interesujących z punktu widzenia nowoczesnych przedsiębiorstw. Wizyty naukowo-dydaktyczne utrwalające podstawy teoretyczne z poznaną praktyką.


Instytut Metalurgii Żelaza
ul. K. Miarki 12-14
44-100 Gliwice
tel: +48 (32) 2345205
fax: +48 (32) 2345300
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.imz.gliwice.pl
zakres:Współpraca z instytucjami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej.
wykonane prace:Sterowanie przestrzennym rozkładem temperatury wewnątrz jedno- i trójstrefowych pieców do prób pełzania metali.


Katowicki Holding Węglowy S.A.
Kopalnia Węgla Kamiennego "Wujek"
ul. Wincentego Pola 65
0-596 KATOWICE,
Tel. centrala: (0-32) 208 50 00
Tel./fax: (0-32) 251 55 07, (0-32) 251 75 70
www.wujek.pl
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na działalność na rzecz upowszechnienia nauki w przemyśle oraz na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej.wykonane prace:Stymulacja i realizacja prac rozwojowych, organizowanie wspólnych seminariów szkoleniowych, organizowanie praktyk dla studentów oraz powstawanie prac dyplomowych, interesujących z punktu widzenia nowoczesnych przedsiębiorstw, przygotowanie dyplomantów do pracy w firmie Wizyty naukowo-dydaktyczne utrwalające podstawy teoretyczne z poznaną praktyką.
aktualne prace:Realizowanie projektu: „Cyfrowy sejsmiczny system pomiarowy wstrząsów z interfejsem graficznym on-line do drukarki” (współudział: "Sterlab" Janusz Koza, Katowice, ul. Kępowa 29, tel. 032 2512552).


KGHM Polska Miedź S.A.
67-200 Głogów
ul. Żukowicka 1
tel.: (076) 747 70 01
fax: (076) 833 31 03
www.kghm.pl
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej.
wykonane prace:Stymulacja i realizacja prac rozwojowych, organizowanie wspólnych seminariów szkoleniowych, organizowanie praktyk dla studentów oraz powstawanie prac dyplomowych, interesujących z punktu widzenia nowoczesnych przedsiębiorstw. Wizyty naukowo-dydaktyczne utrwalające podstawy teoretyczne z poznaną praktyką.
prace wdrożeniowe:Projekt i oprogramowanie organizacji baz danych oraz systemu monitorowania emisji i imisji w Dziale Ochrony Środowiska.


KOMUNIKACYJNY ZWIĄZEK KOMUNALNY GÓRNOŚLĄSKIEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO
ul. Barbary 21a
40-053 Katowice
www.kzkgop.pl
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej w zakresie automatyzacji transportu publicznego, zastosowań technologii teleinformatycznych w transporcie publicznym.
wykonane prace:  Projekt i wdrożenie systemu MobTik


KOSPAN Sp. J.
ul. Lubliniecka 28
42-793 Ciasna
TEL (34) 3535400
FAX (34) 3535575
zakres współpracy:  Wspieranie polskich przedsiębiorstw w podnoszeniu szans na wypracowanie przewagi konkurencyjnej i zdobycie znaczącego udziału w branży poprzez wprowadzanie do procesów produkcyjnych nowoczesnych technologii pozwalających podnieść jakość wytwarzanych dóbr, do poziomu wymaganego w Unii Europejskiej.
wykonane prace:list intencyjny obejmujący następujące działania:
1) podwyższenie poziomu kształcenia studentów w zakresie zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów  produkcyjnych (poprzez np. organizację praktyk studenckich oraz wspieranie prac dyplomowych),
2) współpraca w działaniach badawczo-rozwojowych (jak np. pomoc i wspieranie  prac doktorskich oraz projektów badawczych),
3) wspólne projekty w obszarze automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych (finansowane przez obie strony oraz / lub organizacje krajowe i zagraniczne),
4) wspólna organizacja sympozjów, seminariów oraz warsztatów w celu wymiany informacji i doświadczeń korzystnych dla środowiska automatyków oraz  współpracujących z nimi przedstawicieli gospodarki.


Metso Automation Polska Sp. z o.o.
ul Kościuszki 1c/800;
44-100 Gliwice
tel: 032) 231-34-87
fax: (032) 331-35-08
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej.
wykonane prace:Testowanie przekazanego nieodpłatnie sprzętu, uzgodnione prace dyplomowe, przygotowanie dyplomantów do pracy w firmie, praktyki studenckie w firmie.


OBRUM Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Tel. (+48 32) 30-19-205
Fax (+48 32) 231-58-87
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.obrum.gliwice.pl
zakres:Współpraca z instytucjami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej.wykonane prace:Stymulacja i realizacja prac rozwojowych, organizowanie wspólnych seminariów szkoleniowych, organizowanie praktyk dla studentów oraz powstawanie prac dyplomowych, interesujących z punktu widzenia nowoczesnych przedsiębiorstw. Udział w konferencjach:  II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: „Zastosowania magistrali CAN w technice wojskowej i cywilnej”.


OPEL General Motors Poland Sp. z o.o.
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa
www.opel.com.pl
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania.
wykonane prace:Stymulacja i realizacja prac rozwojowych, organizowanie wspólnych seminariów szkoleniowych, organizowanie praktyk dla studentów oraz powstawanie prac dyplomowych, interesujących z punktu widzenia nowoczesnych przedsiębiorstw. Wizyty naukowo-dydaktyczne utrwalające podstawy teoretyczne z poznaną praktyką.


PCC RAIL SA
(dawniej)
Kopalnia Piasku "Szczakowa" S.A.
ul. Bukowska 12
43-602 Jaworzno
tel. +48 (32) 758 47 11 Centrala
tel. +48 (32) 617 74 61
fax. +48 (32) 617 74 70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pccrail.pl
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej.
prace wdrożeniowe:System monitorowania mocy i energii elektrycznej.


PRODUS S.A. O/Wrocław
ul. Bystrzycka 69c
54-215 Wrocław
tel. +48 71 354-88-00
fax. +48 71 354-88-01
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.produs.com.pl
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej.
wykonane prace:Testowanie przekazanego nieodpłatnie sprzętu, uzgodnione prace dyplomowe


SELKOD Sp. z o.o.
ul. Romanowicza 7
30-702, Kraków
tel. 0 12 257 11 09
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej.
prace wdrożeniowe:Dedykowany sterownik oraz oprogramowanie systemowe na bazie procesora Renesas SH7619.


SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
34-500 Zakopane
ul. Kasprowicza 35c
tel. 18 20 24 450, 18 29 24 460
fax. 18 20 24 454
e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.sewik.com.pl
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej.
prace wdrożeniowe:System sterowania i monitorowania Oczyszczalni ścieków dla Zakopanego


SIEMENS Sp. z o.o. O/Katowice
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
tel. 022 870 90 00
fax 022 870 90 09
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.siemens.pl
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej.
wykonane prace:Testowanie przekazanego nieodpłatnie sprzętu, uzgodnione prace dyplomowe


ŠKODA AUTO a.s.
Václava Klementa 869
293 60 Mladá Boleslav
Czech Republic
Switchboard operator:
+420 326 811 111
Fax: +420 326 721 328
new.skoda-auto.com
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania
wykonane prace:Systemu sterowania i monitorowania malarni Skoda OCTAVIA i FELICIA.


Sterlab
Katowice, ul. Kępowa 29,
tel. 032 2512552
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania
wykonane prace:Cyfrowy sejsmiczny system pomiarowy wstrząsów z interfejsem graficznym on-line do drukarki – we współpracy z kopalnią Wujek


Studio Komputerowe X Sp. z o.o.
Knurów
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej.
prace wdrożeniowe:Administracja serwerami sieciowym (wdrożenie: ISGW Sp. z o.o., Warszawa).


Śląski Uniwersytet Medyczny
Katedra i Klinika Pediatrii, Endokrynologii
i Diabetologii Dziecięcej
ul. Medyków 16
40-752 Katowice Ligota
tel. (+32) 202-37-62 (+32) 207-18-00
www.ked.slam.katowice.pl
zakres:Metody bioinformatyczne dla identyfikacji genetycznych i środowiskowych czynników ryzyka najważniejszych chorób autoimmunologicznych gruczołów wydzielania wewnętrznego; modele epidemiologiczne zachorowań na cukrzycę typu I wśród dzieci rejonu Górnego Śląska.
wykonane prace:

  • http://www.ia.polsl.pl/templates/JVB_claret_v2/images/arrow.png); background-position: 0px 3px; background-repeat: no-repeat;">Analiza porównawcza przebiegu terapii pompą insulinową oraz standardowej insulinoterapii w grupie dzieci młodszych (poniżej 10 roku życia) chorych na cukrzycę typu 1. Analiza poziomów cukru i hemoglobiny w grupach dzieci chorych na cukrzyce typu 1 wykazała, że z punktu widzenia stanu klinicznego choroby nie ma istotnych różnic pomiędzy dziećmi leczonymi metoda standardową oraz z wykorzystaniem pomp insulinowych. Jednakże wykazano, ze skutki uboczne (zawyżona dawka insuliny, nadmierny przyrost wagi ciała) są większe w grupie dzieci leczonych technikami standardowymi. Uzyskane rezultaty badań jednoznacznie wskazują na konieczność stosowania terapii pompowej w grupie dzieci młodszych.
  • http://www.ia.polsl.pl/templates/JVB_claret_v2/images/arrow.png); background-position: 0px 3px; background-repeat: no-repeat;">Ocena wskaźników auksologicznych u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki SNP (niedoborem hormonu wzrostu) przed, w trakcie i po leczeniu hormonem wzrostu w zależności od obrazu przysadki w badaniu rezonansu magnetycznego MR. Ze względu na niedoskonałość badań laboratoryjnych, procedury wspomagające standardowa diagnostykę dzieci z zaburzeniami wzrostu są niezbędne w prawidłowym rozpoznaniu i planowaniu leczenia. Wyniki analiz wskazują na konieczność dobrego doboru dawek hormonu wzrostu na samym początku leczenia. Opracowano szereg wskazówek dotyczących interpretacji obrazu MR przysadki, które w istotny sposób wspomagają poprawną ocenę profilu zaburzeń i dynamiczne planowanie terapii hormonem wzrostu

 


TELEKOMUNIKACJA NOVUM
ul. Racławicka 146
02-177 Warszawa
www.t-novum.pl
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej w zakresie testowania, wdrażania i modyfikacji nowoczesnych technologii komunikacyjnych.
wykonane prace:Testy uruchomieniowe, funkcjonalne i wydajnościowe urządzeń w technologii WIMAX.


Turck sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 1
PL-45-053 Opole
Tel.: (+48) (77) 443 48 00
Fax: (+48) (77) 443 48 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.turck.pl
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na działalność na rzecz upowszechnienia nauki w przemyśle oraz na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej.wykonane prace:Popularyzacja i prezentacja wiedzy z zakresu techniki przeciwwybuchowości. Specjaliści z różnych branż (energetyka, chemia, petrochemia, gazownictwo) oczekują wyjaśnienia jak szacować zagrożenie wybuchowe, jak wyznaczać strefy zagrożeń , jak dalece można oczekiwać zagrożenia wybuchowego powodowanego przez promieniowanie optyczne  (światłowody, lasery). Obecnie coraz bardziej zachodzi potrzeba zaznajomienia się przez użytkowników aparatury przeciwwybuchowej z metodami probabilistycznymi oceny zagrożenia, rolą niezawodności w ograniczeniu zagrożenia oraz  z oceną bezpieczeństwa funkcjonalnego.


UNIPROD Sp. z o.o.
Płowiecka 31,
44-100 Gliwice
Tel.  32 2387731
Fax. 32 2387732
www.uniprod.com
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej.
prace wdrożeniowe:Algorytm rozpoznawania grubości frakcji w procesie destylacji naftowej na podstawie echa sygnału ultradźwiękowego (wdrożenie: Transducer).
Algorytm rozpoznawania odległości w środowiskach gazowych na podstawie echa sygnału ultradźwiękowego (wdrożenie: Nivus, Niemcy).


VIX AUTOMATION sp. z o.o.
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
tel. +32 358 20 20
fax. +32 358 20 29
www.vix.com.pl
zakres współpracy:Wspieranie przedsiębiorstw w podnoszeniu szans na wypracowanie przewagi konkurencyjnej i zdobycie znaczącego udziału w branży.
wykonane prace:  Opinia dotycząca stwierdzenia innowacyjności projektu firmy., Polska lokalizacja system SCADA w wersjach 2.6, 3.0, 3.5, 4.0 (General Electric, USA)


WASKO Spółka Akcyjna
ul. Berbeckiego 6
44 - 100 Gliwice
tel. + 48 32 33 25 500
fax.+ 48 32 33 25 505
www.wasko.pl
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania.
wykonane prace:Stymulacja i realizacja prac rozwojowych, organizowanie wspólnych seminariów szkoleniowych, organizowanie praktyk dla studentów oraz powstawanie prac dyplomowych, interesujących z punktu widzenia nowoczesnych przedsiębiorstw, przygotowanie dyplomantów do pracy w firmie Wizyty naukowo-dydaktyczne utrwalające podstawy teoretyczne z poznaną praktyką.
wdrożenia:Współpraca w zakresie projektowania i wdrażania nowoczesnych technologii teleinformatycznych.


WESTERMO POLSKA
ul. Zwycięstwa 17
44-100 Gliwice
www.westermo.com.pl
zakres:współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej w zakresie zastosowania rozwiązań autonomicznych i mechatronicznych w przemyśle
wykonane prace:Projekt i koncepcja budowy demonstratora technologii pojazdu autonomicznego, możliwość zastosowania modemów radiowych serii RM w komunikacji z pojazdem autonomicznym.


WEN, Gliwice
zakres:Współpraca z przedsiębiorstwami, nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii, w ramach rozwoju nowych metod, form i kierunków nauczania, będących praktyczną odpowiedzią na przekształcenia w gospodarce narodowej.
wykonane prace:Projektowanie i nadzorowanie układów grzewczych opartych o pompy ciepła. Projektowanie i uruchamianie układów sterowania inteligentnym budynkiem przy użyciu systemu EIB.


Ponadto współpraca z:

• Centrum Onkologii o/Warszawa - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
• Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
• Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, KlinikaGastroenterologii, Warszawa
• Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa
• Instytut Bioinfobank, Poznań

w zakresie:

  • http://www.ia.polsl.pl/templates/JVB_claret_v2/images/arrow.png); background-position: 0px 3px; background-repeat: no-repeat;">Badania zaburzeń w szlakach przekazywania informacji komórkowej w patogenezie nowotworów z wykorzystaniem metod genomiki integracyjnej;
  • http://www.ia.polsl.pl/templates/JVB_claret_v2/images/arrow.png); background-position: 0px 3px; background-repeat: no-repeat;">Systemowa analiza mechanizmów nowotworzenia,

 

List intencyjny(grudzień 2007) pomiędzy Politechniką Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Instytut Automatyki a:
• Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
• Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii,  Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
• Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
• Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
• Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Division Rikshospitalet, University of Oslo
• Department of Oncology, Ulleval University Hospital, Oslo
w sprawie:  nawiązania współpracy poprzez zawiązanie partnerstwa w celu przygotowania projektu „Molekularne podstawy prewencji oraz leczenia nowotworów”

oraz:

• Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Energetyk”, Lublin; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
• TURCK Industrial Automation Sp. z o.o., Opole; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,www.turck.pl.
• ASE,  Automatic Systems Engineering Sp. z o.o., Gdańsk;  www.ase.com.pl.
• INTROL Automatyka i Pomiary Sp z o.o., Katowice: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.introl.pl.
• Przedsiębiorstwo ENERGO-EKO-TECH, Poznań; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.eet.com.pl.
• Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Energetyk” (najdłuższa współpraca).
• Corocznie organizowana jest konferencja ZONA pod merytorycznym kierownictwem prof. J. Frączka, który jednocześnie przewodniczy wszystkim sesjom i jest autorem podstawowych referatów. 
w sprawie:działalności na rzecz upowszechnienia nauki w przemyśle oraz działalności w instytucjach służących przemysłowi w zakresie techniki przeciwwybuchowości.

• PKN, Komitet Techniczny Nr 64 ds.- Urządzenia Elektryczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem (członek od 1994 r.), Katowice; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zespół ds. opublikowania dyrektywy Unii Europejskiej ATEX Directive 94/9/EC - Wyposażenie stosowane w atmosferach wybuchowych (członek od 1994 r.); www.gig.com.
• Przewodniczący Rady Zarządzającej Jednostki Certyfikującej Wyroby Głównego Instytutu Górnictwa (od 1994 r.), Katowice;  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,www.gigcert.com.
• Przewodniczący Rady Zarządzającej (obecnie Komitet ds. Ochrony Bezstronności) TÜV Nord Polska Sp. z o.o.; Katowice (od 2001 r.); Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;  www.tuv-nord.pl.
• Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG - członek Rady Naukowej (od 1991 r.; przewodniczący Komisji d/s Kadry Naukowej i Badawczo-Technicznej); Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.emag.pl.
współpraca z instytucjami w zakresie:certyfikacji i transferu norm europejskich (głównie z zakresu przeciwwybuchowości) dla potrzeb przemysłu (prof. J. Frączek).