Zakład Sterowania i Robotyki

Kierownik:

  prof. dr hab. inż. Marian Błachuta                             profesor 

 

Pracownicy naukowi

  prof. dr hab. inż. Adam Czornik   profesor
  prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat   profesor
  dr hab. inż. Adam Gałuszka   profesor
  dr hab. inż. Tadeusz Szkodny   adiunkt
  dr hab. inż. Artur Babiarz   adiunkt
  dr hab. inż. Michał Niezabitowski   adiunkt
  dr inż. Damian Bereska   adiunkt
  dr inż. Robert Bieda   adiunkt
  dr inż. Roman Czyba   adiunkt
  dr inż. Rafał Grygiel   adiunkt
  dr inż. Tomasz Grzejszczak   adiunkt
  dr inż. Krzysztof Jaskot   adiunkt
  dr inż. Karol Jędrasiak   adiunkt
  dr inż. Zygmunt Kuś   st. wykładowca
  dr inż. Krzysztof Simek   st. wykładowca
  dr inż. Krzysztof Skrzypczyk   adiunkt
  dr inż. Aleksander Staszulonek   st. wykładowca
  dr inż. Radosław Zawiski   adiunkt
  dr inż. Krzysztof Daniec   adiunkt
  dr inż. Roman Koteras   adiunkt
  mgr inż. Paweł Iwaneczko   asystent
  mgr inż. Wojciech Janusz   doktorant
  mgr inż. Adrian Olczyk   doktorant
  mgr inż. Jan Kwiatkowski   doktorant
  mgr inż. Dawid Sobel   doktorant
  mgr inż. Adrian Łęgowski   doktorant
  mgr inż. Grzegorz Kronhof    doktorant
  mgr inż. Sławomir Fraś   doktorant
  mgr inż. Przemysław Recha   doktorant

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

   mgr inż. Wojciech Bensz                                


 

Pracownicy administracyjni:

  mgr inż. Marzena Dudek                                  specjalista adm.
  mgr Krzysztof Szarla   sam. referent

 

Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania

Kierownik:

  prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk                   prof. nzw. w Pol. Śl. 

 

Pracownicy naukowi

  prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka                       profesor
  prof. dr hab. inż. Jarosław Figwer   profesor
  dr hab. inż. Jerzy Kasprzyk   profesor
  dr hab. inż. Dariusz Bismor   profesor
  dr inż. Dariusz Buchczik   adiunkt
  dr inż. Sebastian Budzan   adiunkt
  dr inż. Teresa Główka   adiunkt
  dr inż. Tomasz Grychowski   adiunkt
  dr inż. Janusz Hajda   adiunkt
  dr inż. Witold Ilewicz   adiunkt
  dr inż. Ryszard Jakuszewski   adiunkt
  dr inż. Andrzej Kozyra   adiunkt
  dr inż. Piotr Krauze   asystent
  dr inż. Jacek Loska   adiunkt
  dr inż. Krzysztof Mazur   asystent
  dr inż. Małgorzata I. Michalczyk   adiunkt
  dr inż. Jerzy Mościński   adiunkt
  dr inż. Zbigniew Ogonowski   adiunkt
  dr inż. Alicja Wiora   adiunkt
  dr inż. Józef Wiora   adiunkt
  dr inż. Stanisław Wrona   asystent
  dr inż. Janusz Wyrwał   adiunkt
  dr inż. Roman Wyżgolik   adiunkt
  mgr inż. Oliwia Krauze   doktorant
  mgr inż. Karol Jabłoński   doktorant
  mgr inż. Leszek Nowak   doktorant
  mgr inż. Jarosław Rzepecki   doktorant
  mgr inż. Jan Wehehaupt   doktorant
  mgr inż. Anna Chrapońska   doktorant

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

  Lech Jaskólski                                     technik
  Piotr Kotowicz   technik
  mgr inż. Łukasz Rataj   st. technik

 

Pracownicy administracyjni:

  mgr Hanna Nowak                                            referent.

 

Zakład Urządzeń i Układów Automatyki

Kierownik:

  dr hab. inż. Jacek Czeczot                                          adiunkt

 

Pracownicy naukowi

  prof. dr hab. inż. Mieczysław Metzger                         profesor 
  dr hab. inż. Dariusz Choiński   profesor
  dr hab. inż. Witold Nocoń    profesor
  dr inż. Tomasz Kłopot   adiunkt
  dr inż. Piotr Łaszczyk   adiunkt
  dr inż. Szymon Ogonowski   asystent
  dr inż. Grzegorz Polaków   adiunkt
  dr inż. Piotr Skupin   adiunkt
  dr inż. Krzysztof Stebel   adiunkt
  mgr inż. Michał Frątczak   doktorant
  mgr inż. Małgorzata Niedźwiedź   doktorant
  mgr inż. Paweł Nowak   doktorant
  mgr inż. Zdzisław Bielecki   doktorant
  mgr inż. Szymon Bysko   doktorant

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

  mgr inż. Henryk Jakubiec                                 specjalista
  Klaudiusz Szołtys   mechanik

 

Zakład Inżynierii Systemów

Kierownik:

  dr hab. inż. Krzysztof Fujarewicz                  profesor

 

Pracownicy naukowi

  prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak   profesor
  prof. dr hab. inż. Marek Kimmel                profesor
  prof. dr hab. Joanna Rzeszowska   profesor
  dr hab. inż. Jarosław Śmieja   profesor
  dr hab. inż. Krzysztof Puszyński   adiunkt
  dr inż. Damian Borys   adiunkt
  dr inż. Marta Iwanaszko   asystent
  dr inż. Mieczysław Jagodziński   st. wykładowca
  dr inż. Roman Jaksik   adiunkt
  dr inż. Aleksandra Krzywoń   asystent
  dr inż. Jolanta Krystek   adiunkt
  dr Agata Kurczyk   adiunkt
  dr inż. Anna Lalik   adiunkt
  dr inż. Marcin Pacholczyk   adiunkt
  dr Bożena Paluchiewicz   st. wykładowca
  dr inż. Tomasz Primke   adiunkt
  dr inż. Krzysztof Psiuk-Maksymowicz   adiunkt
  dr Magdalena Skonieczna   adiunkt
  dr inż. Sebastian Student   adiunkt
  mgr inż. Sara Alszer   doktorant
  mgr inż. Wojciech Bensz   doktorant
  mgr inż. Krzysztof Biernacki   doktorant
  mgr inż. Patryk Bil   doktorant
  mgr inż. Paweł Bzowski   doktorant
  mgr inż. Marta Danch-Wierzchowska   doktorant
  mgr inż. Marzena Dołbniak   asystent
  mgr Karolina Gajda   doktorant
  mgr inż. Dorota Hudy   doktorant
  mgr inż. Michał Jakubczak   doktorant
  mgr inż. Sylwia Kała   doktorant
  mgr inż. Małgorzata Kardyńska   doktorant
  mgr inż. Daria Kogut   doktorant
  mgr inż. Karolina Kurasz   doktorant
  mgr inż. Monika Kurpas   doktorant
  mgr Krzysztof Łakomiec   asystent
  mgr inż. Karolina Markowska   doktorant
  mgr inż. Karolina Mitusińska   doktorant
  mgr Anna Naumowicz   asystent
  mgr inż. Mariusz Nieć   asystent
  mgr inż. Magdalena Ochab   doktorant
  mgr inż. Katarzyna Pojda   doktornat
  mgr inż. Aleksandra Poterała-Hejmo   doktorant
  mgr inż. Natalia Radlak   doktorant

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

  mgr inż. Andrzej Fortuna                                 specjalista (1/2 etatu)

 

Pracownicy administracyjni:

  mgr inż. Aleksandra Szczerbik                         specjalista adm.

 

Zakład Analizy Eksploracyjnej Danych

 

Kierownik:

  prof. dr hab. inż. Joanna Polańska                   profesor 

 

Pracownicy naukowi

  prof. dr hab. Bogdan Smołka                       profesor
  dr hab. inż. Henryk Palus   profesor 
  dr hab. inż. Artur Cieślar-Pobuda   adiunkt
  dr inż. Artur Bal   adiunkt
  dr inż. Franciszek Binczyk   adiunkt
  dr inż. Mariusz Frąckiewicz   adiunkt
  dr inż. Andrzej Kordecki   asystent
  dr inż. Marek Koźlak   adiunkt
  dr inż. Michał Marczyk   adiunkt
  dr inż. Adam Popowicz   adiunkt
  dr inż. Marek Szczepański   adiunkt
  mgr inż. Bartosz Binias   doktorant
  mgr inż. Katarzyna Bednarczyk   doktorant
  mgr inż. Agnieszka Cecotka   doktorant
  mgr inż. Grzegorz Drążek   doktorant
  mgr inż. Anna Jama   doktorant
  mgr inż. Anna Krawczyk   doktorant
  mgr inż. Łukasz Król   doktorant
  mgr inż. Justyna Mika   asystent
  mgr inż. Anna Marcisz   doktorant
  mgr inż. Anna Papież   doktorant
  mgr inż. Krystian Radlak   doktorant
  mgr inż. Bożena Rolnik   doktorant
  mgr inż. Anna Rotarska-Mizera   doktorant
  mgr inż. Bernadeta Sarat   doktorant
  mgr inż. Joanna Żyła   asystent

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

  Edward Marchewka                                       st. technik

 

Pracownicy administracyjni:

  mgr Katarzyna Fabiś                                       sam. referent

Pracownicy administracyjni:

  mgr Elżbieta Gajda                       kierownik sekcji adm.tech.
  mgr Laura frydrychowska   specjalista adm.
  mgr Małgorzata Nierychlewska   sam. referent