Studenci 1-ego semestru studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka, Makrokierunku oraz Biotechnologia

 

Poniżej zamieszczone są informacje dotyczące prac dyplomowych magisterskich oraz projektów inżynierskich dla kierunku Automatyka i Robotyka, Makrokierunku oraz Biotechnologia. Opublikowane są również tematy prac z lat ubiegłych”. Począwszy od roku 2013 tematy prac dyplomowych magisterskich wybierane są poprzez ogólnowydziałowy system informatyczny PD.


Formularze dla Promotora i Recenzenta pracy dyplomowej:

 

Ocena pracy dyplomowej (dla Promotora) (doc)
Koreferat pracy dyplomowej (dla Recenzenta) (doc)
Formularz do oceny/recenzji projektu inżynierskiego (doc)


Propozycje tematów pracy dyplomowych z lat ubiegłych:

 

  • Propozycje tematów pracy dyplomowych w roku 2007 (pdf icon pdf)
  • Propozycje tematów pracy dyplomowych w roku 2008 (pdf icon pdf)
  • Propozycje tematów pracy dyplomowych w roku 2009 (pdf icon pdf)
  • Propozycje tematów pracy dyplomowych w roku 2010 (pdf icon pdf)
  • Propozycje tematów pracy dyplomowych w roku 2011 (pdf icon pdf)
  • Propozycje tematów pracy dyplomowych w roku 2012 (pdf icon pdf)

 


 

Projekty inżynierskie

 

Uchwała Rady Wydziału z dn. 23.11.2010 w sprawach realizacji projektów inżynierskich i egzaminów dyplomowych na studiach stacjonarnych I stopnia na Wydziale AEiI Pol.Śl. (pdf icon pdf)

 


 

Dokumenty dla studentów:

 

Wniosek o nadanie tematu pracy dyplomowej/projektu inżynierskiego (doc)
Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej/projektu inżynierskiego (doc)
Wniosek o zmianę tematu i Promotora pracy dyplomowej/projektu inżynierskiego (doc)
Wgląd w opinie Promotora i Recenzenta nt. pracy dyplomowej (pdf icon pdf, 63kB)