labview academy 00

W dniu 24.09.2015 Instytut Automatyki na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki uzyskał certyfikat NI LabVIEW Academy School firmy National Instruments. Dzięki niemu studenci uczestniczący w wybranych kursach (w ramach przedmiotów nauczania, głównie z przedmiotu Oprogramowanie systemów pomiarowych) uzyskują bezpłatne licencje na oprogramowanie LabVIEW Student Edition, materiały dydaktyczne zgodne z komercyjnymi wersjami kursów LabIVEW Core 1, LabVIEW Core 2 oraz możliwość bezpłatnego przystąpienia do egzaminu CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer), który jest uznawanym na całym świecie certyfikatem pierwszego stopnia, potwierdzającym umiejętność programowania w środowisku NI LabVIEW.

labview academy 01

Inicjatorem i koordynatorem programu w Instytucie jest dr inż. Roman Wyżgolik z Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania. Certyfikat został oficjalnie wręczony przez mgr inż. Macieja Antonika z firmy National Inatruments panu prof. dr hab. Inż. Markowi Pawełczykowi.

labview academy 02