Instytut Automatyki organizuje, stymuluje i koordynuje interdyscyplinarne badania oraz kształcenie w zakresie inteligentnych metod podejmowania decyzji oraz sterowania. Szczególna uwaga poświęcona jest podejściu systemowemu opartemu na wiedzy, w którym łączy się teorię z praktyką. Osiągane wyniki są rozpowszechniane wśród studentów, nauczycieli akademickich, badaczy oraz inżynierów pracujących w obszarze komputerowo wspomaganego podejmowania decyzji i sterowania.

Działania Centrum doskonałości koncentrują się wokół następujących obszarów tematycznych:
1. Zaawansowane metody analizy i projektowania systemów sterowania.
2. Systemy ekspertowe i programowanie logiczne z ograniczeniami w podejmowaniu decyzji i sterowaniu.
3. Zaawansowane metody sterowania procesami oczyszczania wody.
4. Algorytmy przetwarzania informacji w systemach podejmowania decyzji i sterowania.
5. Sterowanie optymalnym przesyłem energii.
6. Aktywne tłumienie hałasu.
7. Przetwarzanie obrazów barwnych w systemach podejmowania decyzji.