W środę 8 maja Pan Premier Donald Tusk wraz z Panią Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbarą Kudrycką nagrodzili laureatów pierwszej edycji konkursu „Generacja Przyszłości". Wśród  nagrodzonych znaleźli się członkowie Międzywydziałowego Koła Naukowego High Flyers studiujący na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Na uroczyste rozdanie nagród, które miało miejsce w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zaproszeni zostali: Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. dr hab. Stanisław Kochowski, Dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki dr hab. inż. Adam Czornik, prof. nzw. w Pol. Śl. oraz  laureat konkursu zespół High Flyers wraz z opiekunem naukowym dr inż. Romanem Czyba.

hf1s

 

W trakcie uroczystości zaprezentowano innowacyjne konstrukcje, których autorami są studenci biorący udział w konkursie: samolot bezzałogowy Politechniki Wrocławskiej, pojazd Kropelka zbudowany na Politechnice Warszawskiej, samolot bezzałogowy HF-1 Orzeł skonstruowany na Politechnice Śląskiej oraz łazik marsjański Hyperion zbudowany na Politechnice Białostockiej. Po ceremonii wręczenia nagród premier odbył krótką rozmowę z każdym z zespołów. Warto podkreślić, że przy stanowisku High Flyers spędził zdecydowanie najwięcej czasu przejawiając bardzo duże zainteresowanie naszym bezzałogowcem HF-1 Orzeł oraz podejmując dyskusję na  temat zastosowania bezzałogowych obiektów latających i kwestii regulacji prawnych dotyczących ich obecności w cywilnej przestrzeni powietrznej.

hf2s

„Generacja Przyszłości” to nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego celem  jest wsparcie studiujących na polskich uczelniach młodych wynalazców, konstruktorów, programistów, którzy będą reprezentować Polskę na międzynarodowych zawodach i konkursach. Studenci Koła Naukowego High Flyers przygotowują się na zawody samolotów udźwigowych Air Cargo Challenge 2013 w Portugalii, oraz zawody bezzałogowych platform latających IMAV 2013 we Francji i IMAV 2014 w Holandii.