Absolwent kierunku Automatyka i robotyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki, mgr inż. Jan Wegehaupt zdobył główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie za najlepszą pracę magisterską z dziedziny badań nieniszczących zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich). Jego praca dotyczyła zagadnień pomiarów wilgotności i przepływu produktów mielenia w młynie elektromagnetycznym. Wręczenie nagrody przez Prezesa PTBNiDT, odbyło się 17 października br. na sesji plenarnej 44 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących w Starachowicach.
Laureat, prócz odebrania nagrody, wygłosił na konferencji referat, w którym przedstawił tezy swojej pracy. Dodatkowo zostanie opublikowany artykuł dot. pracy w czasopiśmie "Badania Nieniszczące i Diagnostyka". Nagrodzony jest obecnie doktorantem na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Więcej informacji o nagrodzie na stronie: http://www.kkbn.pl/nagrody

wreczenie nagrody
Fot. 1: Laureat, mgr inż. Jan Wegehaupt (w środku) odbiera nagrodę z rąk prof. Tadeusza Chady, Prezesa Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (po prawej). Gratulacje odbiera również promotor pracy, dr inż. Dariusz Buchczik (po lewej).

laureat
Fot. 2: Laureat, mgr inż. Jan Wegehaupt z pamiątkową plakietką