Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej.

Z radością informujemy, pracownik naszego instytutu - dr inż. Michał Marczyk, znalazł się w gronie  laureatów  tegorocznej edycji konkursu.

Serdecznie Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

(czytaj więcej...)

logo.NCN.230Miło nam poinformować, że do grona laureatów konkursu Miniatura 1, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, dołącza kolejna osoba związana z naszym Wydziałem -  pani Dr inż. Aleksandra Krzywoń – tak jak pozostali laureaci zatrudniona w Instytucie Automatyki Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki.

Projektem Dr inż. Aleksandry Krzywoń zakwalifikowanym do finansowania jest staż naukowy w University of Cambridge w tematyce modelowania procesów różnicowania heterogennej populacji hematopoetycznych komórek macierzystych (HSC) do dojrzałych komórek krwi.

Serdecznie gratulujemy Laureatce życząc dalszych sukcesów naukowych!a krzywon

 (czytaj więcej...)

nagrody naukowe ProfPolanskaMiło nam poinformować, że Prof. Joanna Polańska została laureatką Śląskiej Nagrody Naukowej, będąc w grupie aż sześciu osób z Politechniki Śląskiej, które zdobyły to naukowe wyróżnienie. Śląskie Nagrody Naukowe wręczono laureatom w sobotę, 2 grudnia, podczas uroczystej gali w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach.

Serdecznie Gratulujemy Pani Profesor!

(Czytaj więcej...)

logo.NCN.230Narodowe Centrum Nauki już po raz trzynasty rozstrzygnęło swoje flagowe konkursy OPUS i PRELUDIUM. Naukowcy otrzymają niemal 430 mln zł na badania podstawowe. Trzech pracowników naszego Instytutu znalazło się wśród zwycięzców:

- prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk
- prof. dr hab. Bogdan Józef Smołka
- dr inż. Michał Czesław Niezabitowski

Czytaj więcej...


W dniu 7 listopada zostały wręczone BioOscary 2017, nagrody dla najbardziej pro-studenckich prowadzących (kierunku biotechnologia) naszego wydziału. Wyboru dokonali studenci kierunku Biotechnologia (grupy AEiI) w głosowaniu w czerwcu.

DSC02818.470

W tym roku najbardziej pro-studenckimi prowadzącymi zostali:

prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak w kategorii profesor,
dr inż. Franciszek Binczyk w kategorii doktor,
mgr inż. Bożena Rolnik w kategorii doktorant.

Czytaj więcej.

GSN

W dniach 17-18 listopada odbyła się XXI edycja międzynarodowej konferencji pn. „Gliwice Scientific Meetings” (Gliwickie Spotkania Naukowe). Konferencja jest corocznie organizowana we współpracy trzech jednostek: Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem, Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach i Politechniki Śląskiej. Od swojej inauguracji wydarzenie to objęte jest patronatem Prezydenta Miasta Gliwice.
Problematyka wykładów i prezentacji przedstawianych w trakcie Gliwickich Spotkań Naukowych obejmuje wykorzystanie biologii, genetyki molekularnej i bioinformatyki w badaniach nad rakiem, począwszy od badań podstawowych do zastosowań klinicznych. Tematykę konferencji w tym roku stanowią: różnorodność i ewolucja nowotworów, informatyczna analiza procesów biologicznych, niekodujące RNA, biologiczne oddziaływanie promieniowania i reaktywne formy tlenu.
W konferencji udział wezięli wykładowcy z czołowych ośrodków europejskich, a także z USA i Kanady oraz liderzy zasłużonej w badaniach nad nowotworami organizacji „European Association for Cancer Research”.
Konferencja odbyła się w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” Politechniki Śląskiej. Program i więcej informacji dostępne na stronie gsn.io.gliwice.pl.

Absolwent kierunku Automatyka i robotyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki, mgr inż. Jan Wegehaupt zdobył główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie za najlepszą pracę magisterską z dziedziny badań nieniszczących zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich). Jego praca dotyczyła zagadnień pomiarów wilgotności i przepływu produktów mielenia w młynie elektromagnetycznym. Wręczenie nagrody przez Prezesa PTBNiDT, odbyło się 17 października br. na sesji plenarnej 44 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących w Starachowicach.
Laureat, prócz odebrania nagrody, wygłosił na konferencji referat, w którym przedstawił tezy swojej pracy. Dodatkowo zostanie opublikowany artykuł dot. pracy w czasopiśmie "Badania Nieniszczące i Diagnostyka". Nagrodzony jest obecnie doktorantem na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Więcej informacji o nagrodzie na stronie: http://www.kkbn.pl/nagrody

wreczenie nagrody
Fot. 1: Laureat, mgr inż. Jan Wegehaupt (w środku) odbiera nagrodę z rąk prof. Tadeusza Chady, Prezesa Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (po prawej). Gratulacje odbiera również promotor pracy, dr inż. Dariusz Buchczik (po lewej).

laureat
Fot. 2: Laureat, mgr inż. Jan Wegehaupt z pamiątkową plakietką