Projekty Wydziałów Elektrycznego, Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki otrzymają dofinansowanie w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki, dotyczącego wsparcia praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych TANGO.
 
Gratulujemy wszystkim laureatom, a w szczególności kierownikowi projektu „Zastosowania modeli trójwymiarowej sieci naczyniowej”, dr. inż. Krzysztofowi Psiuk-Maksymowicz z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
 
W procedurze aplikacyjnej twórców aktywnie wsparli brokerzy innowacji z Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz pracownicy Biura Obsługi Projektów Krajowych z Centrum Zarządzania Projektami.
 
Łącznie o dofinansowanie w III konkursie TANGO ubiegało się 11 projektów, otrzyma je 6 z nich.

Pracownicy Politechniki Śląskiej, dr hab. Anna Szewczenko, dr hab. Michał Niezabitowski oraz dr hab. Witold Walke, zostali laureatami prestiżowych nagród przyznawanych przez Wydział IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe. Wręczono je w czwartek, 13 grudnia, podczas uroczystości w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie.
 
Dr hab. inż. arch. Anna Szewczenko pracuje na Wydziale Architektury, dr hab. inż. Michał Niezabitowski na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki, a dr hab. inż. Witold Walke, prof. PŚ - na Wydziale Inżynierii Biomedycznej.
 
Nagrody wręczył dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych PAN prof. Antoni Rogalski. Wśród zaproszonych gości ze świata nauki, przemysłu oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, byli m.in. dr hab. Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prezes PAN prof. Jerzy Duszyński. Kapituła konkursu nagrodziła łącznie sześciu laureatów.
 
Serdecznie gratulujemy naszym pracownikom!

17 listopada w Warszawie miał miejsce Kongres Ikona 2018 podczas którego odbył się finał konkursu StRuNa (St-udencki Ru-ch Na-ukowy). Zespół High Flyers razem z HF-10 VTOL został wyróżniony w kategorii Projekt Roku!

http://konkurs.struna.edu.pl/aktualnosci/oficjalne-wyniki-konkursu-struna-2018.html

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich (od 26 września do 22 października 2018 roku) uczestniczy przesyłają formularze zgłoszeniowe i ewentualne załączniku do nich. W drugim etapie (17 listopada 2018 roku w Warszawie) uczestnicy prezentują swój projekt na scenie, bezpośrednio przed członkami jury (wykładowcy akademiccy, członkowie organizacji pozarządowych, dziennikarze i byli członkowie kół naukowych).

46463865 2202658863087947 9151715137495760896 n

Uroczysta gala wręczenia nagród w Konkursie StRuNa odbyła się 18 listopada w trakcie Interdyscyplinarnego Kongresu Akademickiego Ruchu Naukowego "IKONA 2 - Nowe Wyzwania".
Konkurs StRuNa jest częścią Programu StRuNa realizowanego pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Medical Express 1

Skonstruowany przez drużynę High Flyers politechniczny dron HF-10, wywalczył 5 miejsce w zawodach UAV Challenge Medical Express, które odbyły się w dniach 24-28 września w dalekiej Australii w miejscowości Dalby. Po 3 etapach kwalifikacji w ścisłym finale spośród 55 zespołów z całego świata wystartowało 11 drużyn. Zawody polegały na zaprojektowaniu i zbudowaniu bezzałogowego samolotu, który musiał przeprowadzić misję poszukiwawczo-ratowniczą w australijskim odludziu. Misja polegała na przetransportowaniu próbki krwi chorego (o imieniu Joe) z odległego gospodarstwa odciętego od świata do laboratorium, w sposób jak najbardziej autonomiczny. Podczas wykonywania misji ratunkowej dron musiał przelecieć z bazy do farmy i z powrotem pokonując dystans 44,5 km, omijając przy tym zakazane obszary, które można interpretować jako wysokie zabudowania lub inne poruszające się obiekty bezzałogowe. Po pierwszym dniu zawodów, obejmującym szczegółowy przegląd techniczny i prezentację, nasza drużyna zajmowała wysokie 3 miejsce. Po trzech dniach lotów konkursowych okazało się, że stopień trudności misji był na tyle wysoki, że żadna z drużyn nie wykonała całego zadania w pełnej autonomii. Ostatecznie w klasyfikacji generalnej zwyciężył zespół Monash UAS z Australii, a nasza drużyna zajęła wysokie 5 miejsce. Była to najwyższa lokata spośród polskich i europejskich drużyn startujących w tegorocznych zawodach.

Prof Niederlinski 

Z żalem informujemy, że zmarł wieloletni pracownik Instytutu Automatyki oraz rektor Politechniki Śląskiej w latach 1984-1987 prof. Antoni Niederliński, wybitny naukowiec i dydaktyk oraz doskonały organizator.
 
Prof. Antoni Niederliński urodził się w Katowicach 19 maja 1937 r. Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. W 1964 r. obronił pracę doktorską, uzyskując stopień naukowy doktora nauk technicznych. W 1968 r. uzyskał Certificate of Postgraduate Study in Engineering w University of Cambridge w Wielkiej Brytanii. Habilitował się w 1975 r. na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1980 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1987 roku tytuł profesora zwyczajnego.
 
Był wybitnym specjalistą w dziedzinie automatyki oraz inicjatorem wielu pionierskich przedsięwzięć naukowych w tym zakresie. Był również cenionym wykładowcą, który opracował wiele nowatorskich wykładów obejmujących kompleksową automatyzację procesów ciągłych, systemy i sterowanie, identyfikację procesów, techniki adaptacyjne, systemy automatycznego wnioskowania, systemy ekspertowe oraz programowanie w logice z ograniczeniami.
 
Profesor sprawował szereg funkcji administracyjnych na Politechnice Śląskiej. Był prodziekanem ds. wieczorowych studiów zawodowych, a następnie prodziekanem ds. nauczania i wychowania na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej. W latach 1981-1982 był prorektorem ds. organizacji, a w latach 1984-1987 rektorem Politechniki Śląskiej. Przez dwie kadencje był członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Był też członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
 
Za wyniki osiągnięte w pracy naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej prof. Antoni Niederliński został między innymi odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

43820028564 b5a2828516 k


Po 1,5 roku pracy nad konstrukcją bezzałogowego samolotu pionowego startu i lądowania HF-10 VTOL (ang. Vertical Take-Off and Landing), studenci zrzeszeni w Międzywydziałowym Kole Naukowym Bezzałogowych Obiektów Latających „High Flyers” wylatują na zawody Medical Express do dalekiej Australii. Celem zawodów jest wykazanie przydatności bezzałogowych statków powietrznych, potocznie nazywanych dronami, w zastosowaniach cywilnych, a w szczególności tam gdzie mogą uratować ludzkie życie. Zawody polegają na zaprojektowaniu i zbudowaniu bezzałogowego samolotu, który musi wykonać misję poszukiwawczo-ratowniczą w australijskim odludziu. Autonomiczny dron musi znaleźć chorego w odległej o około 10-12 km posiadłości odciętej od świata, dotrzeć do niego, wylądować bez pasa startowego, pobrać próbkę krwi, wystartować również bez pasa startowego i odtransportować próbkę krwi do laboratorium w celu dalszej analizy medycznej. Podczas wykonywania misji ratunkowej dron ma przelecieć przez wskazane punkty tranzytowe, omijając przy tym zakazane obszary, które można interpretować jako wysokie zabudowania lub inne poruszające się obiekty bezzałogowe. Czas przewidziany na wykonanie misji to 1 godzina, a przebyty dystans to około 60 km.

Miło nam poinformować, że dr inż. Krystian Radlak zdobył drugie miejsce w konkursie Młodzi Innowacyjni na najlepszą rozprawę doktorską organizowanym przez Państwowy Instytut Automatyki Przemysłowej.

Serdecznie gratulujemy Laureatowi życząc dalszych naukowych sukcesów!

(czytaj więcej...)