Miło nam poinformować, że dr inż. Krystian Radlak zdobył drugie miejsce w konkursie Młodzi Innowacyjni na najlepszą rozprawę doktorską organizowanym przez Państwowy Instytut Automatyki Przemysłowej.

Serdecznie gratulujemy Laureatowi życząc dalszych naukowych sukcesów!

(czytaj więcej...)

Dr. inż. Michał Niezabitowski został, Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 marca 2018 roku, powołany do nowego składu zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców VI kadencji. Będzie to druga kadencja pracownika naszego Wydziału (od 1 marca 2018 roku do 1 marca 2020 roku) w ww. zespole doradczym. Tak jak i w poprzedniej kadencji, tak też i teraz, dr inż. Michał Niezabitowski jest jedynym przedstawicielem śląskich uczelni w liczącej 18-stu członków radzie.

DSC 1537 mniejsze.230 

Głównym celem Rady Młodych Naukowców jest promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających dokonania środowiska młodych badaczy w Polsce. Do zadań Rady Młodych Naukowców należy m.in. identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania ich kariery, przybliżanie im mechanizmów finansowania nauki, a także wspieranie kontaktów młodych uczonych z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce.

Czytaj więcej...

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej.

Z radością informujemy, pracownik naszego instytutu - dr inż. Michał Marczyk, znalazł się w gronie  laureatów  tegorocznej edycji konkursu.

Serdecznie Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

(czytaj więcej...)

logo.NCN.230Miło nam poinformować, że do grona laureatów konkursu Miniatura 1, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, dołącza kolejna osoba związana z naszym Wydziałem -  pani Dr inż. Aleksandra Krzywoń – tak jak pozostali laureaci zatrudniona w Instytucie Automatyki Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki.

Projektem Dr inż. Aleksandry Krzywoń zakwalifikowanym do finansowania jest staż naukowy w University of Cambridge w tematyce modelowania procesów różnicowania heterogennej populacji hematopoetycznych komórek macierzystych (HSC) do dojrzałych komórek krwi.

Serdecznie gratulujemy Laureatce życząc dalszych sukcesów naukowych!a krzywon

 (czytaj więcej...)

logo.NCN.230Narodowe Centrum Nauki już po raz trzynasty rozstrzygnęło swoje flagowe konkursy OPUS i PRELUDIUM. Naukowcy otrzymają niemal 430 mln zł na badania podstawowe. Trzech pracowników naszego Instytutu znalazło się wśród zwycięzców:

- prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk
- prof. dr hab. Bogdan Józef Smołka
- dr inż. Michał Czesław Niezabitowski

Czytaj więcej...


nagrody naukowe ProfPolanskaMiło nam poinformować, że Prof. Joanna Polańska została laureatką Śląskiej Nagrody Naukowej, będąc w grupie aż sześciu osób z Politechniki Śląskiej, które zdobyły to naukowe wyróżnienie. Śląskie Nagrody Naukowe wręczono laureatom w sobotę, 2 grudnia, podczas uroczystej gali w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach.

Serdecznie Gratulujemy Pani Profesor!

(Czytaj więcej...)

GSN

W dniach 17-18 listopada odbyła się XXI edycja międzynarodowej konferencji pn. „Gliwice Scientific Meetings” (Gliwickie Spotkania Naukowe). Konferencja jest corocznie organizowana we współpracy trzech jednostek: Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem, Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach i Politechniki Śląskiej. Od swojej inauguracji wydarzenie to objęte jest patronatem Prezydenta Miasta Gliwice.
Problematyka wykładów i prezentacji przedstawianych w trakcie Gliwickich Spotkań Naukowych obejmuje wykorzystanie biologii, genetyki molekularnej i bioinformatyki w badaniach nad rakiem, począwszy od badań podstawowych do zastosowań klinicznych. Tematykę konferencji w tym roku stanowią: różnorodność i ewolucja nowotworów, informatyczna analiza procesów biologicznych, niekodujące RNA, biologiczne oddziaływanie promieniowania i reaktywne formy tlenu.
W konferencji udział wezięli wykładowcy z czołowych ośrodków europejskich, a także z USA i Kanady oraz liderzy zasłużonej w badaniach nad nowotworami organizacji „European Association for Cancer Research”.
Konferencja odbyła się w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” Politechniki Śląskiej. Program i więcej informacji dostępne na stronie gsn.io.gliwice.pl.