W dniach 11-15 sierpnia w Holandii odbyła się międzynarodowa konferencja IMAV (ang. International Micro Air Vehicle Conference and Flight Competition) połączona z zawodami bezzałogowych i autonomicznie sterowanych obiektów latających klasy mikro. Politechnikę Śląską reprezentował zespół z Międzywydziałowego Koła Naukowego High Flyers w składzie: Wojciech Dudzik, Michał Hecel, Marcin Janik, Marcin Kolny, Oliver Kurgan, Kornel Matusiak, Paweł Matyszok, Łukasz Sobota, Łukasz Szczurowski, Mateusz Ucher, Paulina Wilk, Grzegorz Wójcik, Agnieszka Ziebura. Polacy rywalizowali z dwunastoma drużynami z Singapuru, Niemiec, Francji, Iranu, Wielkiej Brytanii i Rosji.

HF IMAV

W środę 8 maja Pan Premier Donald Tusk wraz z Panią Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbarą Kudrycką nagrodzili laureatów pierwszej edycji konkursu „Generacja Przyszłości". Wśród  nagrodzonych znaleźli się członkowie Międzywydziałowego Koła Naukowego High Flyers studiujący na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Na uroczyste rozdanie nagród, które miało miejsce w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zaproszeni zostali: Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. dr hab. Stanisław Kochowski, Dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki dr hab. inż. Adam Czornik, prof. nzw. w Pol. Śl. oraz  laureat konkursu zespół High Flyers wraz z opiekunem naukowym dr inż. Romanem Czyba.

hf1s